fbpx
Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky

Ján Jasenský – JMS štúdio, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky.
 
“Riadenie projektu

Víťaz VO : Ekoslov Consulting, s.r.o., Levočská 111, 080 01 Prešov, IČO 31670083 

Súbory na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky

Ján Jasenský – JMS štúdio, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky.
 
“Tlačiarensky a grafický softvér

Víťaz VO : FOMEI SLOVAKIA s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 31429149 

Súbory na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky / Objednávka

Výzva na predloženie ponuky

Ján Jasenský – JMS štúdio, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky.
 
“Materiál na výrobu propagačných fotografií na výstavu

Víťaz VO : Marcela Mihalíková – FAC Prešov, Šrobárová 6567/17, 080 01 Prešov, IČO: 45308098

Súbory na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky

Ján Jasenský – JMS štúdio, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky.
 
“Fotoaparáty a príslušenstvo, Svetelná technika s príslušenstvom a PC pracovné stanice a monitory“

Víťaz verejného obstarávania : FaxCopy Pro s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO 47076178

Súbory na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky

Ján Jasenský – JMS štúdio, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky.
 
„PC pracovné stanice a monitory“

Víťaz verejného obstarávania : EPoS SB, sr.o., Puškinova 531/18, 08301 Sabinov, IČO 17085861

Súbory na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky

Ján Jasenský – JMS štúdio, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky.
 
“Online marketing

Víťaz VO : Inizio Internet Media s.r.o., Žižkova tř.1914/1a, 37001 České Budějovice, Česká republika

Súbory na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky

Ján Jasenský – JMS štúdio, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky.
 
“Výroba umeleckých fotografií

Víťaz VO : Marcela Mihalíková – FAC Prešov, Šrobárová 6567/17, 080 01 Prešov, IČO: 45308098

Súbory na stiahnutie:

© All rights reserved        ©2021 Design: Ján Jasenský - JMS štúdio​